Regulamin

 

REGULAMIN

 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy baby-coo.pl prowadzony jest przez Jolantę Mędrala prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Trast Jolanta Mędrala z siedzibą przy ul. H. Słojewskiego 5,05-552 Łazy, REGON: 011989554, NIP: 5221130548, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dalej jako „Sprzedawca”).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres: baby-coo.jm@o2.pl, lub telefonicznie pod numerem 730148138.
 3. Działalność Sprzedawcy jest skierowana do użytkowników indywidualnych i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Zawartość serwisu internetowego baby-coo.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
 6. Do korzystania z usług serwisu internetowego baby-coo.pl za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

Składanie zamówień

 1. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego baby-coo.pl wyrażone są w złotych polskich.
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego baby-coo.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 4. Dla Klienta oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w serwisie internetowym baby-coo.pl przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne koszty i czas dostawy dostępne są na stronie serwisu baby-coo.pl.
  Przesyłki realizowane są wyłącznie na terenie Polski. 

Dostawa  

 1. W przypadku nieobecności klienta w domu kurier ma prawo podjąć drugą próbę doręczenia kolejnego dnia roboczego. Sklep nie ma wpływu na godziny dostarczanych przesyłek przez firmę kurierską.
 2. Serwis baby-coo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do serwisu baby-coo.pl .Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie: 
  a. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika 
  b. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z liczbą sztuk i jednostkową ceną, a w przypadku zamówienia obejmującego więcej niż jeden produkt - informację o liczbie zamawianych sztuk poszczególnych produktów wraz z ich jednostkową ceną
 4. Wypełniając formularz, dodatkowe informacje na temat zamówienia można dopisać w miejscu poświęconym na UWAGI.
 5. Serwis baby-coo.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do jego rzetelności.

Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.
 2. W przeciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 3. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem baby-coo.pl leży po stronie Klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

Dostarczanie zamówionych produktów

 1. Serwis baby-coo.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie od 48 do 72 godzin od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych. W przypadku problemów z realizacją zamówienia w wyżej podanym terminie będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie.
 2. Do terminu realizacji zamówienia przez serwis baby-coo.pl należy dodać czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika. Serwis baby-coo.pl nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej tj. odbioru osobistego.

Płatności

 1. Serwis baby-coo.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
  • kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie),
  • przelew natychmiastowy
  • przelewem na konto w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na konto sklepu.
 2. Do każdego zakupu Klient otrzymuje dokument zakupu paragon/fakturę.

Reklamacje

 1. Wszystkie produkty oferowane przez serwis baby-coo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na konsumenta w momencie wydania mu produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową.
 4. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady produktu nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 5. Do reklamowanej rzeczy zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów

Zwroty towarów

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę: TRAST Jolanta Mędrala ul. H. Słojewskiego, 05-552 Łazy, telefon 730148138, e-mail: baby-coo.jm@o2.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Zwracaną rzecz wraz z dowodem zakupu proszę odesłać na adres: TRAST Jolanta Mędrala, Kostowiec ul. Przemysłowa 75 mag. Nr 4, 05-831 Młochów
 4. Nie odbieramy żadnych przesyłek za pobraniem.
 5. Produkt zakupiony przez Klienta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Koszt zwrotu produktu ponosi Klient. Jeśli Klient odesłał zwracany towar w inny sposób niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

      7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy.

      8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany w formularzu nr konta.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późń. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 014, poz. 827).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl